Welke ziektes komen voor bij Engelse Bulldogs?

Tips
@lavalaye (unsplash)

De Engelse Bulldog is helaas geen makkelijke hond. Dit ras staat bekend om de vele/ernstige erfelijke ziektes, zoals vorming "cystine-stenen" in de nieren, aangeboren onder- of overbeet(Lage ernst). Lees hier alles over de erfelijke aandoening van de Engelse Bulldog op volgorde van ernst.

Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht) (Ernstig)

Deze aandoening komt voor bij 17 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 7 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ernstig ongemak, Beschadiging oogbol, Chronische irritatie van het hoornvlies, Conjunctivitis, Droge ogen, Gedeeltelijke of volledige blindheid, Rode ogen .

Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) (Ernstig)

Deze aandoening komt voor bij 23 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 7 symptomen, zoals bijvoorbeeld Instabiliteit van de heupen, Afwijkend staan met achterpoten, Afwijkende gang en stand (achterpoten), Bewegingsproblemen, Kreupelheid, Wiebelende gang, Chronische pijn.

Entropion (naar binnen krullende oogleden) (Matige ernst)

Deze aandoening komt voor bij 42 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ontsteking van het oogslijmvlies, Chronische pijn, Beschadiging oogbol, Conjunctivitis, Irritatie van het hoornvlies, Tranende ogen .

Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 18 hondenrassen.

Patella luxatie (losse knieschijf) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 60 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 4 symptomen, zoals bijvoorbeeld Afwijkend staan met achterpoten, Bewegingsbeperktheid, Kreupelheid, Pijn .

Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 17 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 11 symptomen, zoals bijvoorbeeld Benauwdheid, Hoesten, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartruis, Verhoogde hartslag, Moeite met inspanning, Sloomheid, Groeivertraging, Conditieverlies, Flauwvallen .

Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 13 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 9 symptomen, zoals bijvoorbeeld Haarverlies, Huidplooien, Infectiegevoelige huid , Littekens, Ontsteking, Aantasting van het uiterlijk , Irritatie, Jeuk , Pijn .

Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 19 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 9 symptomen, zoals bijvoorbeeld Prikkelbaar gedrag, Voortdurend de kop bewegen, Gevoelig voor secundaire infecties, Ontsteking, Irritatie, Hevige pijn, Jeuk rond de oren, Externe oorontsteking, Gehoorverlies.

Malocclusie (aangeboren onder- of overbeet) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 3 hondenrassen.

Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 22 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ontsteking van het oogslijmvlies, Beschadiging oogbol, Conjunctivitis, Irritatie van het hoornvlies, Tranende ogen .

Distichiasis (haren op de ooglidrand) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 29 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Irritatie, Pijn , Beschadiging oogbol, Irritatie van het hoornvlies, Tranende ogen .

Cherry eye (opgezwollen derde ooglid) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 18 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ontsteking, Opgezette klier, Chronische irritatie, Irritatie van het hoornvlies, Oogafwijkingen , Tranende ogen .

Urolithiase (urinewegstenen/'blaasgruis') (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 9 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Bloed in de urine, Urineverlies, Verstopping van de urinebuis, Pijn tijdens plassen, Nierfalen .

Tracheahypoplasie (vernauwde luchtpijp) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 3 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 8 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ademhalingsproblemen, Benauwdheid, Hoesten, Snel buiten adem, Versnelde ademhaling, Moeite met inspanning, Ernstig ongemak, Flauwvallen .

Lymfoom (lymfeklierkanker) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 10 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 4 symptomen, zoals bijvoorbeeld Koorts, Braken, Gewichtsverlies, Verminderde eetlust .

Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 30 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 9 symptomen, zoals bijvoorbeeld Trage hartslag, Moeite met inspanning, Sloomheid, Vermindering levenslust, Vermoeidheid, Haarverlies, Gevoeligheid infecties, Bewegingsproblemen, Groeiproblemen.

Tetralogie van Fallot (hartafwijking met vier abnormaliteiten) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 4 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 11 symptomen, zoals bijvoorbeeld Benauwdheid, Snel buiten adem, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartruis, Moeite met inspanning, Vermoeidheid, Groeivertraging, Conditieverlies, Ernstig ongemak, Flauwvallen .

Spina bifida (open ruggetje) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 1 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 9 symptomen, zoals bijvoorbeeld Bewegingsbeperktheid, Coördinatieproblemen, Incontinentie, Groeiproblemen, Open rug, Pijn , Rugpijn, Gedeeltelijke of volledige verlamming, Neurologische afwijkingen.

Sick sinus syndroom (hartziekte van de sinusknoop) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 7 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 12 symptomen, zoals bijvoorbeeld Benauwdheid, Snel buiten adem, Hartritmestoornissen, Hartruis, Snel kloppend hart, Trage hartslag, Lusteloosheid, Moeite met inspanning, Vermoeidheid, Ernstig ongemak, Zwakte, Flauwvallen .

Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Afwijkend botstructuur van de metafysen, Haarverlies, Aantasting levensvatbaarheid, Groeiproblemen, Groeivertraging, Onvruchtbaarheid.

Hydrocephalus (waterhoofd) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 9 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Abnormaal gedrag, Desoriëntatie, Coördinatieproblemen, Hoofdpijn, Uitval van zenuwen , Gedeeltelijke of volledige blindheid.

Atopie (omgevingsallergie) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 46 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Aangetaste huid op gezicht en voeten, Bruine plekjes of bultjes op de huid, Rode huid, Allergische reactie, Jeuk .

Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, "leeuwenkaak") (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 9 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Kauwproblemen, Sluitproblemen van het kaakgewricht, Lusteloosheid, Pijn , Gewichtsverlies, Uitdroging.

Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 27 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 2 symptomen, zoals bijvoorbeeld Onvruchtbaarheid, Teelbalkanker .

Cystinurie (vorming "cystine-stenen" in de nieren) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen.

Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 20 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Haarverlies, Infectiegevoelige huid , Rode huid, Schilferige en/of korstvormige huid, Gevoelig voor secundaire infecties, Jeuk .

Ventrikelseptumdefect (lekkage in tussenschot hartkamers) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 5 hondenrassen.

Aortastenose (vernauwing van de hoofdslagader) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 13 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 11 symptomen, zoals bijvoorbeeld Benauwdheid, Hoesten, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartruis, Verhoogde hartslag, Moeite met inspanning, Sloomheid, Groeiproblemen, Conditieverlies, Flauwvallen .

Food hypersensitivity (voedselallergie/-overgevoeligheid) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Rode huid, Allergische reactie, Chronische diarree, Irritatie, Jeuk , Braken.

Hartebasistumoren (kanker van het hart) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 4 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 4 symptomen, zoals bijvoorbeeld Hartfalen, Sloomheid, Zwakte, Flauwvallen .

Hemivertebra (half aangelegde wervels) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 5 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 11 symptomen, zoals bijvoorbeeld Kromming van de wervelkolom, Bewegingsproblemen, Coördinatieproblemen, Moeilijkheden met lopen en overeind komen, Wiebelende gang, Gedraaide staart, Zwakte, Rugpijn, Neurologische afwijkingen, Uitval van zenuwen , Verlamming.

Hersentumor (kanker van de hersenen) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 5 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 20 symptomen, zoals bijvoorbeeld Depressie, Desoriëntatie, Gedragsproblemen, Geestelijke achteruitgang, Moeite met inspanning, Rondjes lopen, Sloomheid, Verwardheid, Coördinatieproblemen, Ernstig ongemak, Pijn , Bewustzijnsverlies, Coma, Duizeligheid, Epileptische aanvallen, Neurologische afwijkingen, Toevallen, Verlamming, Gedeeltelijke of volledige blindheid, Gehoorverlies.

Brachycefaal obstructief syndroom (benauwd door stompe schedel) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 15 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 10 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ademhalingsproblemen, Benauwdheid, Hoesten, Snel buiten adem, Snurkende ademhaling, Conditieverlies, Ernstig ongemak, Braken, Kokhalzen, Flauwvallen .

Spondylose (vergroeiing tussenwervels) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 18 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Zwakte van de achterpoten, Bewegingsbeperktheid, Moeilijkheden met lopen en overeind komen, Pijn in de nek, Rugpijn, Uitval van zenuwen .

Dystocia (moeilijke geboorte) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 25 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 3 symptomen, zoals bijvoorbeeld Aantasting levensvatbaarheid, Stagnerend geboorteproces, Ernstig ongemak.

Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 16 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 4 symptomen, zoals bijvoorbeeld Bewegingsbeperktheid, Kreupelheid in een of beide voorpoten, Chronische pijn, Pijnlijke elleboog .

Erfelijke aandoeningen

Aandoeningen Ernst
Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht) 9
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) 7.5
Entropion (naar binnen krullende oogleden) 5
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) 2.5
Patella luxatie (losse knieschijf) 2
Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader) 2
Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien) 2
Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) 2
Malocclusie (aangeboren onder- of overbeet) 1.5
Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) 1.5
Distichiasis (haren op de ooglidrand) 1.5
Cherry eye (opgezwollen derde ooglid) 0.5
Urolithiase (urinewegstenen/'blaasgruis') 0
Tracheahypoplasie (vernauwde luchtpijp) 0
Lymfoom (lymfeklierkanker) 0
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) 0
Tetralogie van Fallot (hartafwijking met vier abnormaliteiten) 0
Spina bifida (open ruggetje) 0
Sick sinus syndroom (hartziekte van de sinusknoop) 0
Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) 0
Hydrocephalus (waterhoofd) 0
Atopie (omgevingsallergie) 0
Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, "leeuwenkaak") 0
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) 0
Cystinurie (vorming "cystine-stenen" in de nieren) 0
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) 0
Ventrikelseptumdefect (lekkage in tussenschot hartkamers) 0
Aortastenose (vernauwing van de hoofdslagader) 0
Food hypersensitivity (voedselallergie/-overgevoeligheid) 0
Hartebasistumoren (kanker van het hart) 0
Hemivertebra (half aangelegde wervels) 0
Hersentumor (kanker van de hersenen) 0
Brachycefaal obstructief syndroom (benauwd door stompe schedel)
Spondylose (vergroeiing tussenwervels)
Dystocia (moeilijke geboorte)
Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog)
Bron: Rashondenwijzer. 2020

Lees meer

Wil je meer weten over ziektes die kunnen voorkomen bij dit hondenras? Lees alles over ziektes bij rashonden op https://www.dierenrecht.nl/rashondenwijzer.

Gerelateerde Blogs

Color Switcher