Welke ziektes komen voor bij Labrador Retrievers?

Tips

De Labrador Retriever is helaas geen makkelijke hond. Dit ras staat bekend om de vele/ernstige erfelijke ziektes, zoals ophoping van koper in lever(Ernstig), vorming "cystine-stenen" in de nieren. Lees hier alles over de erfelijke aandoening van de Labrador Retriever op volgorde van ernst.

Heupdysplasie - grote hond (ontwikkelingsstoornis heup) (Ernstig)

Deze aandoening komt voor bij 45 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 7 symptomen, zoals bijvoorbeeld Instabiliteit van de heupen, Afwijkend staan met achterpoten, Afwijkende gang en stand (achterpoten), Bewegingsproblemen, Kreupelheid, Wiebelende gang, Chronische pijn.

Chronische koperstapeling (ophoping van koper in lever) (Ernstig)

Deze aandoening komt voor bij 5 hondenrassen.

Degeneratieve myelopathie (aantasting ruggenmerg) (Matige ernst)

Deze aandoening komt voor bij 17 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Zwakte in de achterhand, Dronkenmansloop, Verlies van coördinatie in de achterste ledematen, Wiebelende gang, Uitval van zenuwen , Verlamming van de achterpoten .

Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) (Matige ernst)

Deze aandoening komt voor bij 19 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 9 symptomen, zoals bijvoorbeeld Prikkelbaar gedrag, Voortdurend de kop bewegen, Gevoelig voor secundaire infecties, Ontsteking, Irritatie, Hevige pijn, Jeuk rond de oren, Externe oorontsteking, Gehoorverlies.

Atopie (omgevingsallergie) (Matige ernst)

Deze aandoening komt voor bij 46 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Aangetaste huid op gezicht en voeten, Bruine plekjes of bultjes op de huid, Rode huid, Allergische reactie, Jeuk .

Chronische hepatitis (langdurige leverontsteking) (Matige ernst)

Deze aandoening komt voor bij 12 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 9 symptomen, zoals bijvoorbeeld Depressie, Lusteloosheid, Ontsteking, Zwakte, Buikpijn, Geelzucht, Gewichtsverlies, Leverproblemen, Neurologische afwijkingen.

Hemofilie (bloederziekte) (Matige ernst)

Deze aandoening komt voor bij 14 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 2 symptomen, zoals bijvoorbeeld Heftige bloedingen (na verwonding of letsel), Bloeduitstortingen .

Elleboogdysplasie - grote hond (aandoening elleboog) (Matige ernst)

Deze aandoening komt voor bij 36 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 4 symptomen, zoals bijvoorbeeld Bewegingsbeperktheid, Kreupelheid in een of beide voorpoten, Chronische pijn, Pijnlijke elleboog .

Wobbler syndroom (afwijkende gang door vernauwd wervelkanaal) (Matige ernst)

Deze aandoening komt voor bij 15 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Zwakte van de achterpoten, Coördinatieproblemen, Slepen van tenen van de achterpoten, Verminderde coördinatie, Wiebelende gang, Verlamming.

Epitheliale corneadystrofie (aantasting hoornvlies) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 23 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 3 symptomen, zoals bijvoorbeeld Gedeeltelijke of volledige blindheid, Irritatie van het hoornvlies, Oogafwijkingen .

Cerebellaire ataxie (dronkemansgang door aandoening kleine hersenen) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 12 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 10 symptomen, zoals bijvoorbeeld Bewegingsproblemen, Coördinatieproblemen, Dronkenmansloop, Evenwichtsproblemen, Struikelen, Verlies van coördinatie in de achterste ledematen, Verminderde coördinatie, Ernstig ongemak, Gedeeltelijke of volledige verlamming, Neurologische afwijkingen.

Maag-dilatatie-volvulus (maagdraaiing) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 28 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 10 symptomen, zoals bijvoorbeeld Hartritmestoornissen, Kwijlen, Rusteloosheid, Sloomheid, Ernstig ongemak, Opgeblazen, Overlijden, Buikpijn, Kokhalzen, Shock .

Hypertrofische osteodystrofie (vorming van overmatig bot) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 4 symptomen, zoals bijvoorbeeld Warme en pijnlijke zwellingen in de beenderen, Kreupelheid, Zwellingen van de gewrichten, Tijdelijke verlamming .

Lymfoedeem (overmatige ophoping lymfevocht) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 5 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 2 symptomen, zoals bijvoorbeeld Infectiegevoelige huid , Vertraagde wondgenezing.

Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 18 hondenrassen.

Retinadysplasie (abnormale ontwikkeling netvlies) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 24 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 3 symptomen, zoals bijvoorbeeld Gedeeltelijke of volledige blindheid, Losraken retina, Oogafwijkingen .

Entropion (naar binnen krullende oogleden) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 42 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ontsteking van het oogslijmvlies, Chronische pijn, Beschadiging oogbol, Conjunctivitis, Irritatie van het hoornvlies, Tranende ogen .

Larynxparalyse (JLPP - juveniele larynx paralyse en polyneuropathie) (verlamming stembanden) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 10 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 8 symptomen, zoals bijvoorbeeld Benauwdheid, Snel buiten adem, Snurkende ademhaling, Moeite met inspanning, Ernstig ongemak, Kokhalzen, Slikproblemen, Verlamming.

Epilepsie (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 58 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 13 symptomen, zoals bijvoorbeeld Spierkrampen, Abnormaal gedrag, Depressie, Desoriëntatie, Hyperactiviteit, Sloomheid, Verwardheid, Coördinatieproblemen, Ernstig ongemak, Bewustzijnsverlies, Epileptische aanvallen, Neurologische afwijkingen, Stuipaanvallen .

Cataract (staar) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 69 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 2 symptomen, zoals bijvoorbeeld Gedeeltelijke of volledige blindheid, Wazige lens .

Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 22 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ontsteking van het oogslijmvlies, Beschadiging oogbol, Conjunctivitis, Irritatie van het hoornvlies, Tranende ogen .

Ectopische ureters (verkeerd aangelegde urineleiders) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 3 symptomen, zoals bijvoorbeeld Terugkerende blaasontsteking, Incontinentie, Urineverlies.

Primaire idiopatische seborroe (overmatige afscheiding van talg) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 10 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 8 symptomen, zoals bijvoorbeeld Schilferige en/of korstvormige huid, Vettige huid , Vochtige geelbruine korsten, Gevoelig voor secundaire infecties, Ontsteking, Aantasting van het uiterlijk , Stank, Jeuk .

Lipoom (vetbult) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 1 symptomen, zoals bijvoorbeeld Bultjes.

Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 27 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 2 symptomen, zoals bijvoorbeeld Onvruchtbaarheid, Teelbalkanker .

Syndroom van Fanconi (nierfalen) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 2 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 9 symptomen, zoals bijvoorbeeld Spierzwakte, Infectiegevoelige huid , Veel plassen, Vochtverlies, Conditieverlies, Gewichtsverlies, Nierfalen , Uitdroging, Veel drinken.

Patella luxatie (losse knieschijf) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 60 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 4 symptomen, zoals bijvoorbeeld Afwijkend staan met achterpoten, Bewegingsbeperktheid, Kreupelheid, Pijn .

Persisterende ductus arteriosis botalli (abnormale verbinding tussen aorta en longslagader) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 20 hondenrassen.

Cardiomyopathie (DCM) (hartfalen door een uitgerekte hartspier) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 19 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 7 symptomen, zoals bijvoorbeeld Benauwdheid, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartritmestoornissen, Verhoogde hartslag, Moeite met inspanning, Flauwvallen .

Portosystemische shunt (levershunt) (afwijking bloedstroom lever) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 16 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 13 symptomen, zoals bijvoorbeeld Abnormaal gedrag, Depressie, Desoriëntatie, Sloomheid, Evenwichtsproblemen, Braken, Gewichtsverlies, Leverproblemen, Veel drinken, Verminderde eetlust , Coma, Epileptische aanvallen, Gedeeltelijke of volledige blindheid.

Primaire acanthosis nigricans (zwartverkleuring en verdikking huid) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 3 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Dikkere huid, Donkere huid, Haarverlies, Huidverkleuring, Jeuk .

Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 30 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 9 symptomen, zoals bijvoorbeeld Trage hartslag, Moeite met inspanning, Sloomheid, Vermindering levenslust, Vermoeidheid, Haarverlies, Gevoeligheid infecties, Bewegingsproblemen, Groeiproblemen.

Voorste-kruisbandlaesie ('voetbalknie') (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Afwijkende gang en stand (achterpoten), Bewegingsproblemen, Kreupelheid, Zwellingen van de gewrichten, Pijn in de poten .

Tricuspidalisklepdysplasie (lekkage van de rechterhartklep) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 9 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 11 symptomen, zoals bijvoorbeeld Versnelde ademhaling, Koude ledematen, Hartfalen, Hartruis, Snel kloppend hart, Moeite met inspanning, Vermoeidheid, Ernstig ongemak, Uitpuilen van de buik, Leverproblemen, Flauwvallen .

Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 47 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 1 symptomen, zoals bijvoorbeeld Gedeeltelijke of volledige blindheid.

Persisterende pupillaire membranen (overgebleven oogmembranen) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 17 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 1 symptomen, zoals bijvoorbeeld Oogafwijkingen .

Spondylose (vergroeiing tussenwervels) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 18 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Zwakte van de achterpoten, Bewegingsbeperktheid, Moeilijkheden met lopen en overeind komen, Pijn in de nek, Rugpijn, Uitval van zenuwen .

Chondrodysplasie (kortbenigheid door kraakbeenafwijking) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 10 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 4 symptomen, zoals bijvoorbeeld Afwijkend staan met achterpoten, Bewegingsproblemen, Stagnerend geboorteproces, Aantasting van het uiterlijk .

Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, "leeuwenkaak") (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 9 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Kauwproblemen, Sluitproblemen van het kaakgewricht, Lusteloosheid, Pijn , Gewichtsverlies, Uitdroging.

Doofheid (hereditaire doofheid) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 12 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 1 symptomen, zoals bijvoorbeeld Gehoorverlies.

Diabetes mellitus (suikerziekte) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 12 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 10 symptomen, zoals bijvoorbeeld Lusteloosheid, Sloomheid, Veel plassen, Conditieverlies, Afvallen ondanks goede eetlust, Eetproblemen, Gewichtsverlies, Uitdroging, Veel drinken, Staar .

Hypoadrenocorticisme [ziekte van Addison] (te weinig bijnierschorshormoon) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 9 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 7 symptomen, zoals bijvoorbeeld Sloomheid, Diarree, Veel plassen, Braken, Uitdroging, Veel drinken, Verminderde eetlust .

Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Afwijkend botstructuur van de metafysen, Haarverlies, Aantasting levensvatbaarheid, Groeiproblemen, Groeivertraging, Onvruchtbaarheid.

Insulinoom (alvleesklierkanker) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 4 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 10 symptomen, zoals bijvoorbeeld Abnormaal gedrag, Desoriëntatie, Moeite met inspanning, Coördinatieproblemen, Dronkenmansloop, Zwakte, Afvallen ondanks goede eetlust, Epileptische aanvallen, Neurologische afwijkingen, Toevallen.

Labrador Retriever myopathie (verzwakt spierweefsel) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 1 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 13 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ademhalingsproblemen, Spierfunctieverlies, Spierzwakte, Kwijlen, Sloomheid, Vermoeidheid, Afwijkende gang en stand (achterpoten), Slepen van tenen van de achterpoten, Struikelen, Groeiproblemen, Ernstig ongemak, Slikproblemen, Verlamming.

Degeneratieve lumbosacrale stenose (vernauwing van het wervelkanaal) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 4 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 10 symptomen, zoals bijvoorbeeld Zwakte in de achterhand, Afwijkend staan met achterpoten, Kreupelheid, Moeilijkheden met lopen en overeind komen, Slepen van tenen van de achterpoten, Verlies van coördinatie in de achterste ledematen, Rugpijn, Gedeeltelijke of volledige verlamming, Neurologische afwijkingen, Verlamming van de achterpoten .

Cystinurie (vorming "cystine-stenen" in de nieren) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 8 hondenrassen.

Mastceltumor (kanker van specifieke afweercellen) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 16 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Bleke dikte in huid, Bultjes, Zwarte bol op huid, Zwelling , Jeuk .

Masticatory muscle myositis (kauwspierontsteking) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 5 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 3 symptomen, zoals bijvoorbeeld Geatrofieerde kauwspieren, Pijnlijke gezwollen kauwspieren, Verminderde mogelijkheid om drinken en eten tot zich te nemen .

Narcolepsie (slaapziekte) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 5 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 3 symptomen, zoals bijvoorbeeld Plotseling in slaap vallen, Vermoeidheid, Tijdelijke verlamming .

Neuronale ceroïde lipofuscinose (ophoping van vet in zenuwcellen) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 13 hondenrassen.

Osteochondritis dissecans (OCD) (aandoening van het gewrichtskraakbeen) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 7 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 10 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ontsteking, Bewegingsbeperktheid, Gezwollen pijnlijke ellebogen, Kreupelheid, Moeilijkheden met lopen en overeind komen, Zwellingen van de gewrichten, Groeiproblemen, Ernstig ongemak, Pijn aan de schouders, Pijn in de poten .

Osteosarcoom (botkanker) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 14 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Bewegingsbeperktheid, Kreupelheid, Ernstig ongemak, Hevige pijn, Pijn in de poten .

X-chromosoom gebonden spierdystrofie (spierziekte door gebrek eiwit) (Lage ernst)

Deze aandoening komt voor bij 7 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 6 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ademhalingsproblemen, Kromming van de wervelkolom, Spierzwakte, Hartproblemen, Moeite met inspanning, Slikproblemen.

Erfelijke aandoeningen

Aandoeningen Ernst
Heupdysplasie - grote hond (ontwikkelingsstoornis heup) 9
Chronische koperstapeling (ophoping van koper in lever) 7
Degeneratieve myelopathie (aantasting ruggenmerg) 6
Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) 6
Atopie (omgevingsallergie) 6
Chronische hepatitis (langdurige leverontsteking) 3.5
Hemofilie (bloederziekte) 3.5
Elleboogdysplasie - grote hond (aandoening elleboog) 3.5
Wobbler syndroom (afwijkende gang door vernauwd wervelkanaal) 3.5
Epitheliale corneadystrofie (aantasting hoornvlies) 3
Cerebellaire ataxie (dronkemansgang door aandoening kleine hersenen) 3
Maag-dilatatie-volvulus (maagdraaiing) 3
Hypertrofische osteodystrofie (vorming van overmatig bot) 3
Lymfoedeem (overmatige ophoping lymfevocht) 2.5
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) 2.5
Retinadysplasie (abnormale ontwikkeling netvlies) 2.5
Entropion (naar binnen krullende oogleden) 2.5
Larynxparalyse (JLPP - juveniele larynx paralyse en polyneuropathie) (verlamming stembanden) 2
Epilepsie 2
Cataract (staar) 2
Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) 1.5
Ectopische ureters (verkeerd aangelegde urineleiders) 1.5
Primaire idiopatische seborroe (overmatige afscheiding van talg) 1.5
Lipoom (vetbult) 1
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) 0.5
Syndroom van Fanconi (nierfalen) 0
Patella luxatie (losse knieschijf) 0
Persisterende ductus arteriosis botalli (abnormale verbinding tussen aorta en longslagader) 0
Cardiomyopathie (DCM) (hartfalen door een uitgerekte hartspier) 0
Portosystemische shunt (levershunt) (afwijking bloedstroom lever) 0
Primaire acanthosis nigricans (zwartverkleuring en verdikking huid) 0
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) 0
Voorste-kruisbandlaesie ('voetbalknie') 0
Tricuspidalisklepdysplasie (lekkage van de rechterhartklep) 0
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) 0
Persisterende pupillaire membranen (overgebleven oogmembranen) 0
Spondylose (vergroeiing tussenwervels) 0
Chondrodysplasie (kortbenigheid door kraakbeenafwijking) 0
Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, "leeuwenkaak") 0
Doofheid (hereditaire doofheid) 0
Diabetes mellitus (suikerziekte) 0
Hypoadrenocorticisme [ziekte van Addison] (te weinig bijnierschorshormoon) 0
Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) 0
Insulinoom (alvleesklierkanker) 0
Labrador Retriever myopathie (verzwakt spierweefsel) 0
Degeneratieve lumbosacrale stenose (vernauwing van het wervelkanaal) 0
Cystinurie (vorming "cystine-stenen" in de nieren) 0
Mastceltumor (kanker van specifieke afweercellen) 0
Masticatory muscle myositis (kauwspierontsteking) 0
Narcolepsie (slaapziekte) 0
Neuronale ceroïde lipofuscinose (ophoping van vet in zenuwcellen) 0
Osteochondritis dissecans (OCD) (aandoening van het gewrichtskraakbeen) 0
Osteosarcoom (botkanker) 0
X-chromosoom gebonden spierdystrofie (spierziekte door gebrek eiwit) 0
Bron: Rashondenwijzer. 2020

Lees meer

Wil je meer weten over ziektes die kunnen voorkomen bij dit hondenras? Lees alles over ziektes bij rashonden op https://www.dierenrecht.nl/rashondenwijzer.

Gerelateerde Blogs

Color Switcher