Lensluxatie (loslating van de lens)

Categorie Ogen
Deze aandoening komt voor bij 15 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 5 symptomen, zoals bijvoorbeeld Pijn , Beschadiging oogbol, Gedeeltelijke of volledige blindheid, Irritatie van het hoornvlies, Oogafwijkingen .

Symptomen

Symptomen
Pijn + 25 aandoeningen
Beschadiging oogbol + 10 aandoeningen
Gedeeltelijke of volledige blindheid + 23 aandoeningen
Irritatie van het hoornvlies + 8 aandoeningen
Oogafwijkingen + 14 aandoeningen
Bron: Rashondenwijzer. 2020

Gerelateerde rassen

Color Switcher