Myxomateuze mitralisklepinsufficiëntie (lekkage van de linkerhartklep)

Categorie Hart en bloedvaten
Deze aandoening komt voor bij 22 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 12 symptomen, zoals bijvoorbeeld Ademhalingsproblemen, Benauwdheid, Hoesten, Versnelde ademhaling, Koude ledematen, Hartfalen, Hartruis, Snel kloppend hart, Moeite met inspanning, Vermoeidheid, Ernstig ongemak, Flauwvallen .

Symptomen

Symptomen
Ademhalingsproblemen + 10 aandoeningen
Benauwdheid + 11 aandoeningen
Hoesten + 6 aandoeningen
Versnelde ademhaling + 9 aandoeningen
Koude ledematen + 1 aandoeningen
Hartfalen + 7 aandoeningen
Hartruis + 5 aandoeningen
Snel kloppend hart + 2 aandoeningen
Moeite met inspanning + 20 aandoeningen
Vermoeidheid + 7 aandoeningen
Ernstig ongemak + 31 aandoeningen
Flauwvallen + 9 aandoeningen
Bron: Rashondenwijzer. 2020

Color Switcher