Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader)

Categorie Hart en bloedvaten
Deze aandoening komt voor bij 17 hondenrassen. Je kunt deze erfelijke ziekte herkennen aan een van de 11 symptomen, zoals bijvoorbeeld Benauwdheid, Hoesten, Versnelde ademhaling, Hartfalen, Hartruis, Verhoogde hartslag, Moeite met inspanning, Sloomheid, Groeivertraging, Conditieverlies, Flauwvallen .

Symptomen

Symptomen
Benauwdheid + 11 aandoeningen
Hoesten + 6 aandoeningen
Versnelde ademhaling + 9 aandoeningen
Hartfalen + 7 aandoeningen
Hartruis + 5 aandoeningen
Verhoogde hartslag + 5 aandoeningen
Moeite met inspanning + 20 aandoeningen
Sloomheid + 24 aandoeningen
Groeivertraging + 7 aandoeningen
Conditieverlies + 10 aandoeningen
Flauwvallen + 9 aandoeningen
Bron: Rashondenwijzer. 2020

Gerelateerde rassen

Color Switcher