Engelse Bulldog

Type Mastiff

De Engelse Bulldog is erg liefdevol en vastberaden.

De Engelse Bulldog behoort tot de groep Pinschers, schnauzers, molossers en sennenhonden.

Eigenschappen

  • Liefdevol
  • Vastberaden
  • Waarschuwing
  • Trouw
  • Vol vertrouwen
  • Levendig

Erfelijke aandoeningen

Aandoeningen Ernst
Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht) 9
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) 7.5
Entropion (naar binnen krullende oogleden) 5
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) 2.5
Patella luxatie (losse knieschijf) 2
Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader) 2
Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien) 2
Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) 2
Malocclusie (aangeboren onder- of overbeet) 1.5
Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) 1.5
Distichiasis (haren op de ooglidrand) 1.5
Cherry eye (opgezwollen derde ooglid) 0.5
Urolithiase (urinewegstenen/'blaasgruis') 0
Tracheahypoplasie (vernauwde luchtpijp) 0
Lymfoom (lymfeklierkanker) 0
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) 0
Tetralogie van Fallot (hartafwijking met vier abnormaliteiten) 0
Spina bifida (open ruggetje) 0
Sick sinus syndroom (hartziekte van de sinusknoop) 0
Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) 0
Hydrocephalus (waterhoofd) 0
Atopie (omgevingsallergie) 0
Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, "leeuwenkaak") 0
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) 0
Cystinurie (vorming "cystine-stenen" in de nieren) 0
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) 0
Ventrikelseptumdefect (lekkage in tussenschot hartkamers) 0
Aortastenose (vernauwing van de hoofdslagader) 0
Food hypersensitivity (voedselallergie/-overgevoeligheid) 0
Hartebasistumoren (kanker van het hart) 0
Hemivertebra (half aangelegde wervels) 0
Hersentumor (kanker van de hersenen) 0
Brachycefaal obstructief syndroom (benauwd door stompe schedel)
Spondylose (vergroeiing tussenwervels)
Dystocia (moeilijke geboorte)
Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog)
Bron: Rashondenwijzer. 2020

Foto's

Hondenfokkers

Engelse Bulldog

Gerelateerde rassen

Color Switcher